Ласкаво просимо до головної сторінки
Про кафедру

English version of this page
logo k f

Кафедра фінансів  заснована у 1998 році на підставі наказу Ректора УАБС № 165-уч від 2 липня 1998 року.

У складі кафедри 26 співробітників: 4 доктори наук, 18 кандидатів наук, 2 викладачів без наукового ступеня та 2 старших лаборанти.

Викладачі кафедри приймали безпосередню участь у виконанні науково-дослідних тем. При кафедрі діє секція прикладних економічних наук, до якої залучаються студенти III-V курсів.


На кафедрі викладається 33 дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр, а саме: Бюджетний менеджмент; Бюджетна система; Державний фінансовий моніторинг; Інвестиційний аналіз; Інвестування; Казначейська справа; Місцеві фінанси; Місцеві фінанси - 2; Податкова система; Податковий менеджмент; Проектне фінансування; Ринок фінансових послуг; Соціальне страхування; Соціальне страхування - 2; Страхові послуги; Страхування; Управління фінансами акціонерних товариств; Управління фінансовими ризиками; Управління фінансовою санацією підприємства; Фінанси; Фінанси - 2; Фінанси підприємств; Фінанси різних форм бізнесу; Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва; Фінансова санація та банкрутство підприємств; Фінансова статистика; Фінансове інвестування; Фінансове посередництво; Фінансовий аналіз; Фінансовий менеджмент; Фінансовий менеджмент у малому бізнесі; Фінансовий нагляд; Фінансовий ринок. 


З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблено навчально-методичні комплекси, що забезпечують якісне викладання та високий рівень контролю знань студентів. За період 1998-2013 рр. підготовлено понад 270 методичних розробок.

Протягом 1998-2012 рр. викладачами кафедри підготовлено до друку і опубліковано 370 наукових робіт, в т.ч. 45 монографій, брошур, навчальних посібників та підручників з грифом МОН України:

1. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 411 с.

2. Фролов С.М., Скляр І.Д. Бюджетний менеджмент прикордонних територій: (навчальний посібник). - Суми: СумДУ, 2012.- 317 с.

3. Пластун, В.Л., Пластун О.Л. Інституційні інвестори: роль у розвитку фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 212 с.

4. Фролов С.М. Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордон-них територій (монографія).-Суми: Вид-во СумДУ, 2010.- 316 с.

5. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія. - Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, УАБС НБУ, 2008. - 348 с.

6. Школьник І.О., Боярко І.М., Сюркало Б.І. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за ред. І.О. Школьник. - Суми: Університетська книга, 2008. - 342 с.

7. Єпіфанов А.О., Мінченко М.В., Дадашев Б.А. Управління регіоном : навчальний посібник / за ред. А.О. Єпіфанова. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 361с.

8. Єпіфанов А.О. Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці: монографія. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 246 с.

9. Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової  системи: монографія. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 98 с.

10. Єпіфанов А.О., Козьменко С.М., Макаренко М.І. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн центральної Європи: монографія. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 109 с.

11. Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О. та ін. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання : монографія. - Суми: УАБС НБУ, 2007. -286 с.

12. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування : навчальний посібник. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2007. – 224 с.

13. Єпіфанов А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України : монографія. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 417 с.

 

 
 
Урочисте вручення дипломів переможців „Стипендіальної програми Завтра.UA” випускникам академії

Детальніше...

 
Кафедра фінансів підтримує українську армію

Детальніше...

 
Майстер-клас за участю спеціаліста Сумського районного центру зайнятості Лютої Наталії Олександрівни

Детальніше...

 
Участь у VІ міжнародному практичному семінарі та проходження виробничої практики в Чеській Республіці

Детальніше...

 
Ярмарок вакансій «Академія – випускникам 2014»

Детальніше...

 
Анонс: майстер-клас за участю спеціаліста Сумського районного центру зайнятості Лютої Наталії Олександрівни

Детальніше...

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер